Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2015

bytheway
Ten rok pokazał mi, że obojętnie co się nie dzieje wstaję. Podnoszę dupę i idę dalej. Narzekam. Strasznie, ale zawsze ruszam naprzód.
— I życzę Wam i sobie, aby w kolejnym roku było więcej szczęścia i żebyście mniej razy musieli się otrząsać po porażkach. Więcej sukcesów! Szczęśliwego moja zupowa rodzino!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasentymenty sentymenty
bytheway
5182 7ebc
Reposted fromosaki osaki viasentymenty sentymenty
Sponsored post
feedback2020-admin
bytheway
bytheway
3488 483f 500
Reposted frombylejaka bylejaka viasentymenty sentymenty
bytheway
Od kiedy pamiętam istnieje we mnie pragnienie życia małym życiem. Najlepiej ograniczonym do przestrzeni, w której jest biurko i łóżko, z niewielką ilością przedmiotów służących do rysowania i ubierania. Małe życie, które pozwalałoby mi widzieć rzeczy tak, jak naprawdę je widzę. Tym, co staje mi na przeszkodzie, jest lęk o status. W tym czasie, gdy ja chcę móc wyjść tylko po jednego brokuła na bazar, osoby na całym świecie wiedzą kim chcą być i czytają artykuły naukowe na trudno dostępnych portalach, aby potem publikować swoje analizy w Polityce, New York Timesie i zdobywać pozycję. Doświadczenie tych, którzy tego nie robią, nie istnieje, nie jest bowiem spisane w słowach, albo uznawane jest za nieistotne. Doświadczenie małego życia jest za mało spektakularne, za mało naukowe, za małe po prostu. Kiedy jeszcze przypadłości nie dawały o sobie znać, a bylo to gdy otaczały mnie osoby, które nie przeczytały więcej niż ja i nie używały nazwisk i nazw, których nie znałam, myślałam, że każdy powinien napisać książkę. Bo każde życie jest interesujące, każdy żywot. Najbardziej właśnie ten skazany na zapomnienie, z punktu widzenia głosów niemrawy i nieważny. Nazwałabym go żywotem osób, które mówią „nie wiem“.
— Małgorzata Halber
Reposted fromsaureus saureus viajunk junk

March 22 2014

bytheway
2432 4e19
Reposted fromscorpix scorpix viasentymenty sentymenty
bytheway
bytheway
Reposted fromkonwalia konwalia viasentymenty sentymenty
5685 c679 500
Reposted fromerial erial vialugola lugola

February 17 2014

bytheway
4021 d2b5

November 16 2013

I think there is something beautiful in reveling in sadness. The proof is how beautiful sad songs can be.
So, I don’t think being sad is to be avoided. It’s apathy and boredom you want to avoid. But feeling anything is good, I think.
— Joseph Gordon-Levitt (via hellanne)
Reposted fromkattrina kattrina vialugola lugola
bytheway

Każdy powinien mieć Kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

— E. Hemingway
bytheway
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love vialugola lugola
bytheway
2731 90e6

October 26 2013

bytheway
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielienia swojego życia z kimś
— Augusten Burroughs
Reposted fromflesz flesz viaohfucktycznie ohfucktycznie

pokochać kogoś z bliznami to tak jakby przejąć połowę jego cierpienia na siebie.

Reposted fromvesania vesania viaohfucktycznie ohfucktycznie
bytheway
Przecież jestem tak banalna, że aż typowa; nic się nie dzieję. Jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
bytheway
Ten, który kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.
— Mistrz i Małgorzata.
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
4511 d78d
Reposted fromdeviate deviate vialugola lugola
bytheway
  • me: okay it's 7 am
  • me: I should get up
  • me: just five seconds
  • me: five minutes
  • me: five hours
  • me: five days
  • me: five years
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...